Διοικούσα Επιτροπή

 

 

Πρόεδρος:         Ντουντουνάκης Σταύρος  

                                   Παιδίατρος-Δ/ντής Τμήματος Κυστικής Ίνωσης του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών.

 

 

Αντιπρόεδρος:  Κανακά Χριστίνα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Ενδοκρινολογίας,

                          Νεανικού Διαβήτη, Ά Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής                                 του ΕΚΠΑ.

 

Μέλη:                Αντωνιάδου-Κουμάτου Ιωάννα, Αναπτυξιακή Παιδίατρος,

                          Διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής                           του Ι.Υ.Π.

                            

                          

                          Νικολαίδης Γιώργος,Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχικής Υγείας

                          και Κοινωνικής Πρόνοιας.                        

 

                         Τσίτουρα Στέλλα, Παιδίατρος Κοινωνικής Ιατρικής.