Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Διευθυντής

Αντώνιος Γκανάς MSc, MBA, PhD

University of Warwick, Executive MBA University of Leeds

Τηλέφωνο: 2132037303

Fax 2107700111

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Διοικητικό προσωπικό

Κότσαλος Παναγιώτης

Τηλέφωνο: 2132037301

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σούλη Αντιγόνη

Τηλέφωνο: 2132037370

 

Τασσοπούλου Πόπη

Τηλέφωνο: 2132037305-6

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Οδηγός

Θεοδωρόπουλος Σπύρος