Νέες Δημοσιεύσεις του Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και των Μετάλλων

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω πρόσφατες δημοσιεύσεις:

1. Athanasopoulou H., Doulgeraki A. The importance of Selenium in pediatrics. Trace Elem Electrolytes 2013, 30 (3): 100-104

2. Doulgeraki A., Monopolis I., Deligianni D., Kalogerakou M., Schulpis KH. Body composition in young patients with galactose metabolic disorders: a preliminary report. J Pediatr Endocrinol Metab 2013, 13: 1-6

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι οι δύο εργασίες  του Τομέα μας που παρουσιάστηκαν ως αναρτημένες ανακοινώσεις στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Υγεία των οστών στα παιδιά (Rotterdam, Ιούνιος 2013) έχουν δημοσιευτεί στο supplement του περιοδικού Bone και είναι οι εξής:

3. Doulgeraki A, Monopolis I, Skarpalezou A, Theodosiadou A, Schulpis KH. Bone status and body composition analysis in young patients with phenylketonuria and hyperphenylalaninemia. Bone abstracts 2013, 2, P14/DOI: 10.1530/boneabs.2.P14

4. Doulgeraki A, Monopolis I, Deligianni D, Kalogerakou M, Schulpis KH. The relationship between bone health and body composition profile in patients with galactose metabolic disorders: implications for practice. Bone abstracts 2013, 2, P6/DOI: 10.1530/boneabs.2.P6