ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ι.Υ.Π.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία θέση ΠΕ Ιατρού Παιδίατρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Κ.Α.Π.) του Ι.Υ.Π.

 

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ (αρχείο word)

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ (αρχείο excel)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Υ.Π

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία θέση Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα ή Χημικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο)για την Δ/νση Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας (ΕΚΛ) του Ι.Υ.Π

 

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ (αρχείο word)

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ (αρχείο excel)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ι.Υ.Π.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει Μία θέση ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Γενετικής του Ι.Υ.Π.

 

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ 

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ 

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – BESTREMAP PROJECT

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Δ/νση ΚΑΠστα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Joint Action on Implementation of Validated Best Practices in Nutrition — Best-ReMaP» με κωδικό προγράμματος 951202 και ακρωνύμιο «Best-ReMaP» που συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) προκηρύσσει:

2 θέσεις εργασίας (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης (4ωρο 5θημερο) διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του έργου, ερευνητών (Junior Researchers).

 

 

Το κείμενο της πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Αίτηση για την θέση Junior A (αρχείο word Junior A)

Αίτηση για την θέση Junior B (αρχείο word Junior B)

Καρτέλα υποψηφίου για την θέση Junior A (αρχείο excel A)

Καρτέλα υποψηφίου για την θέση Junior B (αρχείο excel B)

«θέση κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού για την γραμματεία screening της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΠΕΝ) του Ι.Υ.Π. υπ’ αριθμ 83 – 15/02/2021»

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία (1) θέσης κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 8 μηνών, μερικής απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο) για την ενίσχυση της γραμματείας screening της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΠΕΝ) του Ι.Υ.Π..

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως και την Τετάρτη 03/03/2021

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ