Διοικούσα Επιτροπή

 

 

Πρόεδρος:        - Κανακά Χριστίνα, (Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Ενδοκρινολογίας

                              Νεανικού Διαβήτη, Διευθύντρια Ά Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

                              -ΓΝΠΑ)  

 

 

Αντιπρόεδρος:  - Ανατολίτου Φανή, (Παιδίατρος-Νεογνολόγος)    

                             

Μέλη:                 - Οικονομοπούλου Χριστίνα (Προισταμένη Διοίκησης Ινστιτούτου

                             Παστέρ,  Phd Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ)

                            

                           - Δουλγεράκη Άρτεμις (Παιδίατρος, Δρ Παν/μίου Αθηνών, Διευθύντρια

                               του Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων

                                  στο Ι.Υ.Π)

 

                            - Γκιργκινούδης Παναγιώτης (Διευθυντής Προληπτικού Ελέγχου

                              Νεογνών στο Ι.Υ.Π.)